Friday, October 16, 2009

Presentasjon av bloggen på Bloggurat

Nå har jeg registrert meg på Bloggurat.